POTRZEBUJESZ WSKAZÓWEK LUB PORAD ?

OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Sterownik Oprogramowanie
Diagnostyczne
Firmware Data Pobierz
4SAVE BEST, 4SAVE ECO 4SAVE Soft 1.13.1.0-0 A1.15 2018-11-05 4SAVE Soft 1.13.1.0-0 Setup.exe

HISTORIA ZMIAN – FIRMWARE
1. Poprawiono detekcję impulsów wtrysku benzyny w przypadku braku +WtrBenz.
2. Poprawiono algorytm OBD dla samochodów z 2 sterownikami na OBD (ECU + skrzynia automatyczna).
3. Poprawiono problem blednego odczytu korekcji OBD (Astra 2006 1,8).
4. Poprawiono odczyt MAP z OBD.
5. Zablokowano możliwość autoadaptacji w przypadku gdy sygnał MAP nie jest dostępny.
6. Zablokowano zapisywanie do mapy wtrysku benzyny jezeli sygnał MAP nie jest dostępny.
7. Dodano podgrzewanie wtryskiwaczy.
8. Poprawiono algorytm przełączania na zimnym silniku.
9. Poprawiono działanie P->G nakł. paliw i G->P nakł. paliw.
10. Dodano nastawę - Sygnalizacja przełaczenia na gaz.
11. Doano nastawę - Nie ustawiaj błędu OBD po utracie połaczenia (problem Toyoty zrywajacej połaczenie po kilku minutach).
12. Poprawiono algorytm odczytu wtrysku benzyny po wyłaczeniu stacyjki.
13. Poprawiono algorytm zgłaszania błedu OBD jak nie widzi +WtrBenz.1. Poprawiono wykrywanie statusu układu paliwowego (OBD).
2. Poprawiono algorytm komunikacji z OBD (ISO14230 fast init).
3. Poprawiono algorytm wyszukiwania interface-u OBD.
4. Poprawiono algorytm zmiany LTFT (Autoadaptacja).
5. Usunięto problem nie zapisywania dat wystąpienia błędu i historii kasowania OBD w pewnych sytuacjach.
6. Poprawiono algorytm detekcji sekwencji wtrysku.1. Poprawiono algorytm detekcji błędów w obwodzie elektrozaworu.
2. Poprawiono wygaszanie diod LED w centralce w przypadku gdy przewód napięcie po kluczyku podłaczony do akumulatora.
3. Poprawiono detekcję napięcia po kluczyku.
4. Poprawiono detekcję błędu od za niskiego napięcia zasilania.
5. Poprawiono detekcje błedu braku obrotów.
6. Poprawiono detekcję błędu wtryskiwaczy benzynowych.
7. Poprawiono algorytm wykrywania interface-u OBD.
8. Poprawiono algorytm łaczenia z OBD (5 Baud) po właczeniu stacyjki.
9. Poprawiono algorytm detekcji błedu komunikacji z OBD, po wyłaczeniu stacyjki.
10. Poprawiono algorytm komunikacji z OBD.
11. Poprawiono algorytm detekcji cut-off.
12. Poprawiono algorytm przełączania na benzynę.
13. Dodano nastawę silnika Start-Stop system.
14. Poprawiony algorytm ustawiania błedów od sondy lambda.
15. Poprawiono odczyt obrotów z OBD (CAN).
16. Poprawiono algorytm przełaczania na zimnym silniku.
17. Poprawiono algorytm komunikacji z przełącznikiem.1. Poprawiono algorytm zbierania map docelowych OBD (TuneOBD).
2. Poprawiono algorytm automatycznego kasowania błędów OBD.
3. Poprawiono odczyt ciśnienia kolektora z OBD.
4. Poprawiono odczyt sondy lambda z OBD.
5. Dodano mapę RPM z możliwością wyłaczania adaptacji dla określonego obszaru.
6. Dodano obsługę adaptacji w petli otwartej OL.
7. Dodano opcję "Dolewanie benzyny" jezeli adaptacja OL aktywna i mieszanka uboga.
8. Dodano błędy/ostrzeżenia w przypadku uszkodzenia sond lambda.
9. Zmieniono algorytm wylicznia korekcji STFT w autoadaptacji.
10. Poprawiono algorytm ustawiania komunikatu o zapetleniu wtryskiwaczy gazowych.
11. Poprawiono algorytm komunikacji z OBD w przypadku samochodów z 2 sterownikami OBD.
12. Poprawiono algorytm odczytu sond szerokopasmowych z OBD.
13. Poprawiono algorytm odczytu PID-ów użytkownika z OBD.
14. Zmieniono sposób łaczenia z OBD. Sterownik z trybie "benzyna" nie łaczy się z OBD aby była możliwość połaczenia się testerem OBD.
15. Poprawiono algorytm wyliczania obrotów jeżeli połączony z OBD.
16. Dodano opcję wybru typu podłączonej sondy lambda.
17. Zmieniono minimalną temperaturę dla autoadaptacji na 60 [C].
18. Przyspieszono zmianę LTFT dla autoadaptacji.
19. Zmieniono algorytm wyliczania odchyłki dla autoadaptacji Tune. Szybsza reakcja na odstrojenie.
20. Dodano historię skasowanych błędów OBD.
21. Poprawiono algorytm dodawania błędów na listę.
21. Poprawiono "odswierzanie" w czytniku OBD.
21. Dodano panel z komunikatami o aktualnym stanie sterownika np. obroty powyżej max.
22. Poprawiono algorytm przełaczania na benzynę z celu zbierania map docelowych dla autoadaptacji.
23. Poprawiono algorytm "auto stop" dla autoadaptacji TuneOBD.
24. Zmieniono reakcję na bład połaczenia z OBD, teraz błąd ten nie powoduje przełączenia na benzynę.
25. Poprawiono algorytm detekcji cutoff dla impulsów wtrysku.
26. Poprawiono algorytm ustawiania błędu od braku obrotów.1. Dodano opcję rodzaj silnika do obsługi silników Valvetronic i Wankel.
2. Dodano autoadaptacje na bazie map wtrysku benzyny (Tune) i od OBD (TuneOBD).
3. Dodano opcje:
- Wyłacz buzzer (wyłaczanie dzwięku buzer-a)
- Wyłacz kontrolkę "check" (wyłaczanie kontrolki "check" w przełaczniku)
4. BARDZO WAŻNE - Usunięto bład "gubienia" charakterystyk od ciśnienia i temperatury dla wybranego wtryskiwacza po resecie sterownika.
Po wgraniu tego firmware należy jeszcze raz wybrać rodzaj wtryskiwacza gazowego aby załadowały sie prawidłowe charakterystyki.
5. Usunięto problem pojawiania się błedu o zbyt długim czasie autokalibraci jeżeli oczekiwanie na temp. reduktora.
6. Usunięto problem automatycznego przełaczania na gaz po osiagniecu min temp reduktora jeżeli autokalibracja aktywna i temp. reduktora poniżej progu rozpoczecia kalibracji.
7. Usunięto problem "usypiania się" sterownika w przypadku aktualizacji przy pracującym silniku.
8. Usunieto problem braku możliwości ustawienia niezerowego czasu przełaczenia cylindra jeżeli wypdzedzony cykl wtrysku gazu.
9. Po zmianie nastaw opcji "Max czas wtrysku gazu" opcja działa od razu bez konieczności wyłaczania "stacyjki".
10. Zmieniono minimalne ciśnienie kolektora dla mapy z czasami wtrysku gazu na 0,1 [bar].
11. Dodano redukcje korekcji OBD.
12. Dodane nakładanie paliw przy przełaczaniu z benzyny na gaz i z gazu na benzynę.1. Dodano obsługę odczytu MAP przez OBD, do tej pory była dostępna opcja ale nie działała.
2. Uruchomiono obsługę CAN extended.
3. Dodano obsługę komunikacji (ISO9141, ISO14230..).
4. Dodano automatyczne wyszukiwanie interfejsu OBD.
5. Poprawiono algorytm sterowania wtryskiwaczami gazowymi.
6. Po kalibracji sterownik ustawia teraz max cisnienie gazu.
7. Poprawiono komunikację z panelem sterującym.
8. Zmodyfikowano algorytm ustawiania błedu od za wysokiego ciśnienia.
9. Zmodyfikowano sposób detekcji obrotów jak połaczony z OBD.
10. Dodano odczyt VIN, jeżeli połaczony z OBD.
11. Dodano opcje prędkość OBD.
12. Dodano bład w przypadku wykryciu niepoprawnego interfejsu OBD.
13. Zwiększono dokładność sterowania wtryskiwaczami gazowymi.
14. Poprawiony bład szybkiego przełaczania z gazu na benzynę "z przycisku" jak jest aktywna opcja Fast start.
15. Poprawiony odczyt obrótów z impulsów benzyny.
16. Poprawiona obsługa odczytu MAP przez OBD.
17. Poprawiona obsługa nastaw fabrycznych dla OBD.
18. Poprawiona bazowa korekcja od ciśnienia.1. Poprawiono mapy po kalibracji, dodano jeden punkt przed punktem kalibracji.
2. Poprawiono algorytm automatycznego kasowania błedów.1. Poprawiono błąd z zapisywaniem wykonanych uruchomień awaryjnych do nastaw.
2. Dodano obsługę OBD (narazie CAN STD 500K)
- odczyt błędów zarejestrowanych
- odczyt błędów oczekujących
- kasowanie błędów sterownika benzynynowego
- odczyt PID-ów urzytkownika (czytnik parametrów OBD)
- automatyczne kasowanie błędów sterownika benzynowego
3. Poprawiono bład nie zapisywania do EEPROM zmiany typu silnika na Turbo !!!!
4. Poprawiono błąd zmiany mapy wtrysku i mapy od MAP w przypadku wgrywania ustawień do sterownika.
5. Dodano ramki zamrożone.
6. Zmieniono mapy w po kalibracji (ilosc dostepnych punktow).
7. Zmniejszono stałą czasową do pomiaru poziomu gazu.
8. Dodano opcję z przypadku zasilania czujnika poziomu gazu z elektrozaworu.
9. Dodano kasowanie map wtrysku po wykonaniu kalibracji.
10. Zoptymalizowano czasy autokalibracji.
11. Poprawiono mapę po kalibracji jeżeli nie jest podłączona rurka podciśnienia do reduktora.
12. Rozwiązany problem nieprawidłowego pojawiania się błedu od za niskiego napięcia akumulatora.1. Dodano obsługę typu wtrysku: sekwencyjny/półsekwencyjny...
2. Dodano funkcję szybki start.
3. Dodano obsługę maksymalnego czasu wtrysku gazu na zimnym silniku.
4. Poprawiony algorytm obsługi dotrysków.
5. Dodano obsługę algorytmu MAZDA.
6. Dodano korekcję przepływu wtryskiwaczy.
7. Dodano korekcję czasu otw./zamk. wtryskiwaczy.
8. Doddano sekwencje wtrysku gazu.
9. Dodano opróżnianie ciśnienia gazu.

HISTORIA ZMIAN – OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE
1. Poprawiono odczyt plików oscyloskopu.
2. Poprawiono pliki językowe.1. Dodano język grecki.1. Dodano język ukraiński.1. Dodano okno z historią kasowania błedów OBD.
2. Usunięto problem nie zapisywania map wtrysku benzyny do pliku ustawień.
3. Dodano tryb DEMO w menu Połaczenie.
4. Jeżeli kod komputera na liscie modyfikacji zgodny z twoim PC to wyświetlane - Twój kod PC
5. Poprawiony plik językowy PL1. Dodano język bułgarski.
2. Usunięto problem braku możliwości wyłączenia sygnału na oscyloskopie.1. Dodano informację przy otwieraniu jeżeli plik uszkodzony.
2. Automatyczne pokazywanie okna z danymi autoadaptacji po połaczeniu ze sterownikiem jeżeli adaptacja właczona.
3. Poprawiono wyświetlanie map wtrysku benzyny.
4. Usunięto problem braku możliwości zmiany map 3D jeżeli zaznaczona opcja odwracania obrotów !
5. Dodano możliwość zmniejszania dokładności wyświetlania czasów wtrysku, po naciśnieciu na wartość czasu wtrysku.
6. Poprawiono wyświetlanie symbolu "lambda" dla sondy szerokopasmowej w czytniku OBD.
7. Zmieniono wielkość kropki na mapie 3D i dodano kropke na mapie 2D.
8. Dodano kolorowanie zakładki "errors" w przypadku gdy na liscie sa jakies bledy

HOMOLOGACJA

Sterownik Homologacja Data Pobierz
4SAVE BEST, 4SAVE ECO 10R 2016-07-25 E8_10_8712_00.pdf
4SAVE BEST, 4SAVE ECO 67R 2016-07-25 E8_67_8713_00.pdf
4SAVE BEST, 4SAVE ECO 110R 2016-07-25 E8_110_8714_00.pdf

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę, wsparcie lub informację o produktach firmy EDDC?

Napisz do nas:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon *

Firma *

Kraj *

Treść wiadomości


* Pola wymagane

Wszystkie pytania i wątpliwości pomoże rozwiązać nasz profesjonalny zespół doradców technicznych.

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw wiadomość, skontaktujemy się z Tobą.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search